ZGSP Lasowice Wielkie

Idź do spisu treści

Menu główne

COMENIUS

 
COMENIUS
 Od roku szkolnego 2011/2012 uczniowie i nauczyciele z Publicznego Gimnazjum w Lasowicach Wielkich rozpoczęli współpracę ze szkołami w Austrii, Irlandii i na Węgrzech  w ramach programu Comenius.
Program „Comenius” w naszej szkole
wrzesień 2011 - czerwiec 2013


W styczniu 2011 roku zostaliśmy zaproszeni przez naszych przyjaciół z partnerskiej szkoły w Boly na Węgrzech do współpracy w Comeniusie.
Pojechaliśmy na Węgry i tam wspólnie z nauczycielami z Austrii, Irlandii i Węgier napisaliśmy program, który został zaakceptowany przez siedzibę główną Comeniusa. Tytuł naszego programu brzmi „Buildingbridges” –„Budowanie mostów”.   

Celem programu była  edukacja uczniów na temat ich własnego dziedzictwa kulturowego i wymiana informacji z uczniami szkół partnerskich, praca nad zwiększeniem akceptacji dla ludzi innych krajów Europy, uczenie tolerancji i pracy zespołowej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, wyzbywania się jakichkolwiek uprzedzeń.  
Językiem komunikacji był język angielski i język niemiecki.   
Do realizacji wyznaczono każdej szkole 5 zadań:
- Ja i moja szkoła, mój dzień w szkole, mój dzień w weekend.
- Mój czas wolny, moje hobby, zainteresowania.
- Moja okolica, otoczenie mojej szkoły i mojej miejscowości.
- Święta narodowe, kultura, zwyczaje, tradycje mojego regionu i kraju.
- Historie, legendy, muzyka i taniec mojego regionu i kraju.
Zadania te opracowywaliśmy indywidualnie w szkołach, a rezultaty prac wysyłaliśmy drogą elektroniczną do pozostałych partnerów.W czasie naszych spotkań poszerzaliśmy wiedzę na temat szkół, systemów kształcenia, życia ludzi w innych krajach, a przede wszystkim poznawaliśmy się wzajemnie i kształciliśmy nasze umiejętności językowe.
Nowi ludzie, zwyczaje, zachowania, posiłki były bardzo dobrą lekcją umiejętnego zachowania się w nieznanej, innej sytuacji życiowej.
Oprócz tego wysyłaliśmy własnoręcznie wykonane kartki i upominki na Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia. Szkoła nasza jako jedyne gimnazjum województwa opolskiego, biorące udział w projekcie Comenius, zaproszona została przez Kuratorium  Oświaty i Wychowania w Opolu do zaprezentowania swojej działalności w czasie realizacji projektu. Nasze poczynania zostały przez uczestników konferencji ocenione bardzo wysoko.  By promować  udział w programie na pierwszy piknik rodzinny naszego gimnazjum przygotowaliśmy quiz poszerzający wiedzę na temat krajów naszych partnerów. Załogi składające się z rodziców, uczniów i nauczycieli rywalizowały ze sobą w rozwiązywaniu zadań dotyczących geografii, kultury, tańców, potraw naszych państw. Podczas drugiego pikniku rodzinnego z okazji 60-lecia szkoły w Lasowicach Wielkich przedstawiliśmy piosenki i tańce ludowe naszej okolicy. 24.czerwca 2013 przeżyliśmy w naszej szkole Dzień Comeniusa. Każda klasa musiała przejść 6 stacji, na których rozwiązywała zadania związane z projektem. Efekty końcowe zostały zaprezentowane  wszystkim i uczniom i nauczycielom. Niezależne jury wyłoniło zwycięzców. Nagrodami (czapki, kalkulatory, notesy, długopisy, breloczki z logo Comeniusa) sprawiedliwie nagrodzeni zostali wszyscy i wszyscy wspaniale się bawili.
W tym roku szkolnym program nasz dobiega końca.

Przygotowana prezentacja przedstawia najciekawsze fragmenty naszych prac. Wszystkie zrealizowane przez nas i naszych zagranicznych partnerów zadania można zobaczyć na płytach CD do wypożyczenia w bibliotece szkolnej, zaś najciekawsze prace wszystkich uczestników programu na wspólnej stronie internetowej:


https://sites.google.com/site/comeniusbuildingbridges2013/home


Wszystkim uczniom, rodzicom, a przede wszystkim nauczycielom angażującym się w realizację programu serdecznie dziękuję.
Koordynator projektu
Barbara Moch
ZAD. 1 JA I MOJA SZKOŁA, MÓJ DZIEŃ W SZKOLE, MÓJ DZIEŃ W WEEKEND.
     
* MY DAY
*MY DAY AND MY WEEKEND
*THE JACEK ODROWĄŻ JUNIOR HIGH SCHOOL IN LASOWICE
*NURSERY, PRIMARY AND JUNIOR HIGH SCHOOL COMPLEX


ZAD.2 MOJA OKOLICA, OTOCZENIE MOJEJ SZKOŁY I MOJEJ MIEJSCOWOŚCI

= MY LOCALITY
= GMINA LASOWICE WIELKIE


ZAD. 3 MÓJ CZAS WOLNY, MOJE HOBBY, ZAINTERESOWANIA

 
 


ZAD. 4 ŚWIĘTA NARODOWE,KULTURA, ZWYCZAJE, TRADYCJE MOJEGO REGIONU I KRAJU
> CHRISTMAS IN POLAND
> EASTER IN POLAND
> LEBEN IN SCHLESIEN


ZAD. 5 HISTORIE, LEGENDY, MUZYKA I TANIEC MOJEGO REGIONU I KRAJU
* POLISH DANCES
* POLISH LEGENDS
* POLISH HISTORY

 


Przed chatką w Bikal

Przedstawienie z udziałem dzikich ptaków.


Croke Park.


Odpoczynek w miasteczku Bikal.


Walki rycerskie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego