ZGSP Lasowice Wielkie

Idź do spisu treści

Menu główne

O NAS

GIMNAZJUMTROCHĘ HISTORII


Gimnazjum działa od 1999 r.. Nosi imię Jacka Odrowąża. Posiada własny sztandar. Szkoła dysponuje siedmioma salami lekcyjnymi odpowiednio wyposażonymi w  pomoce dydaktyczne do właściwego procesu kształcenia, pracownią internetową oraz salą gimnastyczną o powierzchni 288 m2 i boiskami do piłki nożnej, siatkówki a także bieżnią. Z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono bramki do piłki ręcznej. Gimnazjum dysponuje również dobrze wyposażoną siłownią. Biblioteka w gimnazjum czynna jest przez 8 godzin w tygodniu. Uczniowie mogą wypożyczać książki przed i po lekcjach. Zbiory biblioteczne stanowią głównie lektury szkolne, literatura dla dzieci i młodzieży, encyklopedie, słowniki, albumy i inne (np. filmy). W gimnazjum działa Multimedialne Centrum Biblioteczne. Zostało one wyposażone w meble, kserokopiarkę, rzutnik oraz leksykony, słowniki, encyklopedie, czasopisma i komputery. W budynku gimnazjum mieści się również Gminna Biblioteka Publiczna wyposażona w komputery z darmowym dostępem do Internetu, z którego często korzystają uczniowie. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie z ośmiu sołectw: Lasowic Wielkich, Chudoby, Wędryni, Szumiradu, Trzebiszyna, Tuł, Osi i Laskowic. Oprócz młodzieży z Lasowic Wielkich pozostali uczniowie dowożeni są do szkoły, co powoduje, iż sprawowana jest nad nimi opieka. Pracownia komputerowa oraz sekretariat szkoły są zabezpieczone instalacją alarmową i monitorowane.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego