ZGSP Lasowice Wielkie

Idź do spisu treści

Menu główne

SP CHUDOBA

SZKOŁY PODSTAWOWESzkoła Podstawowa w Chudobie stanowi część składową Zespołu Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich. W budynku znajduje się także przedszkole, które również wchodzi w skład ZGSP w Lasowicach Wielkich. Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wykształceniem wyższym (z przygotowanie pedagogicznym), wzbogacającym swoją wiedzę i umiejętności odpowiednio do potrzeb wynikających z realizowanych przez zespół zadań edukacyjnych. Niektórzy z nich mają uprawnienia do nauczania kilku przedmiotów. Placówka ta dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Zapewnia niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz duchowego uczniów.W szkole są 4 sale lekcyjne, pracownia informatyczna, biblioteka, sala gimnastyczna (o wymiarach 5,6 m x 13 m), przebieralnia dla dziewcząt, przebieralnia dla chłopców, łazienki, szatnia, pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenie na sprzęt sportowy i inne. Znajduje się także sala do zajęć dla sześciolatków. Sale lekcyjne spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny, a wielkość, wyposażenie i stan poszczególnych pomieszczeń odpowiadają przeznaczeniu i wyznaczonym funkcjom. Szkoła pracuje na jedną zmianę. Do SP w Chudobie dowożone są dzieci z  przyległych wiosek, z Lasowic Wielkich, Trzebiszyna, z Szumiradu i z Wędryni. Uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w placówce ze względu na dojazd do szkoły, mają zapewnioną opiekę.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego