ZGSP Lasowice Wielkie

Idź do spisu treści

Menu główne

SP LASKOWICE

SZKOŁY PODSTAWOWESzkoła Podstawowa w Laskowicach wchodzi w skład Zespołu Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich. Mieści się w budynku wybudowanym w XIX w., zmodernizowanym, wyremontowanym i oddanym do ponownego użytku w 2003 r.. Budynek szkolny leży w dużej odległości od głównej ulicy, co zwiększa bezpieczeństwo uczniów uczęszczających do tutejszej szkoły. Pomieszczenia są duże i prawidłowo oświetlone z wyremontowanymi nowoczesnymi oknami i wentylacją. W szkole znajduje się 7 sal lekcyjnych spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny. Sale lekcyjne wyposażone zostały w nowe ławki, krzesła, tablice i regały oraz podstawowe pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach. Podczas wykonanego remontu dobudowano pomieszczenie przeznaczone na mini salę gimnastyczną o powierzchni 73,18 m2. Szkoła posiada nowoczesne komputery, które otrzymała w związku z uczestnictwem placówki w projekcie MENiS współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny - Edycja 2004. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego