ZGSP Lasowice Wielkie

Idź do spisu treści

Menu główne

SP LASOWICE WIELKIE

SZKOŁY PODSTAWOWESzkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich jest jedną z trzech szkół podstawowych wchodzących w skład ZGSP w Lasowicach Wielkich.  Jest to szkoła wiejska. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. Dzieci z pobliskich miejscowości- Trzebiszyna, Osi i Chudoby dowożone są autobusem. Mają one zapewnioną opiekę przed i po lekcjach. Nauczyciele pełnią nieodpłatnie dyżury. Szkoła dysponuje pomieszczeniami, które w pełni pozwalają na realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych. W szkole jest sala gimnastyczna o powierzchni 288 m2, do której uczniowie mają dostęp również poza lekcjami wychowania fizycznego. Szkoła nie posiada pracowni informatycznej, natomiast w budynku głównym, gdzie mieści się gimnazjum istnieje dobrze wyposażona pracownia komputerowa, z której korzystają uczniowie szkoły podstawowej w pełni realizując program. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego