ZGSP Lasowice Wielkie

Idź do spisu treści

Menu główne

SPOTKANIA


WYWIADÓWKISP W LASOWICACH WIELKICH

SP W LASKOWICACH

PUBLICZNE GIMNAZJUM

SP W CHUDOBIE
SP W LASOWICACH WIELKICH

SP W LASKOWICACH

PUBLICZNE GIMNAZJUM

SP W CHUDOBIE

SP W LASOWICACH WIELKICH

SP W LASKOWICACH

PUBLICZNE GIMNAZJUM

SP W CHUDOBIE

SP W LASOWICACH WIELKICH

SP W LASKOWICACH

PUBLICZNE GIMNAZJUM

SP W CHUDOBIE


09.09.2013r.
   godz.16.00

09.09.2013r.    godz.16.00

10.09.2013r.   godz.16.30

11.09.2013r.    godz.16.00
18.11.2013r.    godz.16.00

18.11.2013r.   godz.16.00

19.11.2013r.    godz.16.30

20.11.2013r.    godz.16.00
03
.02.2014.    godz.16.00

03.02.2014r.    godz.16.00

04.02.2014r.   godz.16.30

05.02.2014r.   godz.16.00
19.05.2014r.    godz.16.00

19.05.2014r.   godz.16.00

20.05.2014r.   godz.16.30

21.05.2014.    godz.16.00


KONSULTACJE


SP W LASOWICACH WIELKICH

SP W LASKOWICACH

PUBLICZNE GIMNAZJUM

SP W CHUDOBIE
SP W LASOWICACH WIELKICH

SP W LASKOWICACH

PUBLICZNE GIMNAZJUM

SP W CHUDOBIE21.10.2013r.
   godz.16.00

21.10.2013r.    godz.16.00

22.10.2013r.   godz.16.30

23.10.2013r.    godz.16.00
07.04.2014r.    godz.16.00

07.04.2014r.   godz.16.00

08.04.2014r.    godz.16.30

09.04.2014r.    godz.16.00

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego